felso kep
term image

Könyvajánló

Ken Follett: Teherán


Gabo Kiadó – 2009

Fülszöveg:
Idő: 1979-80, a színhely Teherán, illetve Texas, aztán még Isztambul és Törökország isten háta mögötti vidékei.
A téma egy nem mindennapi akció: egy amerikai milliomos, az EDS cég vezetője elhatározza, hogy ha kell, tűzön-vízen át hazahozatja két beosztottját, akiket minden elfogadható indok nélkül börtönbe zártak Iránban.
Hiába kéri a hadsereg, az állam, az elnök segítségét, mindannyian azzal vannak elfoglalva, hogyan menekítsék haza több ezer emberüket a forrongó ázsiai országból, ahol a sah napja leáldozott, s Khomeini készül átvenni a hatalmat. Az akcióra tucatnyi terv születik, végül mégis egy tizenharmadikat kell megvalósítani, mert a forradalmi helyzet napról napra változik. A mentőcsapat lázas sietséggel röpköd Iránból az Egyesült Államokba, onnan Törökországba és vissza.

Ken Follett megannyi kitalált történet után most azt bizonyítja, hogy a dokumentumregény műfaját is mesteri szinten műveli.

Ken Follett: Az ígéret földje


Gabo Kiadó – 2008

Fülszöveg:
A 18.század végén játszódó történet hősei Skóciából indulnak útnak, és Angliából, London bűzös sikátoraiból, egy vitorláshajó nyirkos mélyén utazva jutnak el az akkortájt benépesülő Ígéret földjére, vagyis Amerikába.

Tetteiket a szenvedély irányítja: a gyűlölet, a szeretet és a szerelem vezérli a családi, baráti és intim kapcsolatokat. Az érzelmek megkötő és felszabadító ereje segíti át a hősöket az élet rejtélyes, izgalmas nehézségein, a kalandok szövevényes bonyodalmain, a világ vonzó, ellenállhatatlan szépségei felé.

Ken Follett: A Tű a szénakazalban


Gabo Kiadó – 2008

Fülszöveg:
Lucy sarkon fordult, és elhagyta a szobát. A játszmának vége, és ő lett a vesztes. Nem maradt más hátra, mint hogy leül, és megvárja Henryt: jöjjön, és ölje meg. Kinézett az ablakon. A vihar véget ért. Az üvöltő orkán kényszeredett szellővé csendesedett, az eső teljesen elállt, keleten az ég alja világos volt a hamarosan felkelő naptól. A tenger... Összeráncolta a homlokát, és még egyszer odanézett. Igen, valóban egy tengeralattjárót lát. "Pusztítsa el a rádiót", mondta a professzor. Az este Henry valamilyen idegen nyelven káromkodott. Előzőleg meg azt mondta: "A hazámért tettem". És amikor félrebeszélt, ezt: "Calais-nál egy fantomhadseregre várnak". Pusztítsa el a rádiót. Tudta, mit kell tennie. Ezt az utolsó dolgot még meg kell tennie David meg a többi fiatalember miatt, aki elesett a háborúban.

Karen Essex: Athéné elrablása


General Press Kiadó – 2009

Fülszöveg:
Mary Elgin élete legfontosabb utazására indul 1799-ben: az Oszmán Birodalom felé hajózik. Mellette férje, Lord Elgin, az ambiciózus politikus, aki rövid udvarlás után kérte feleségül. A férfi nagyra törő terveket sző: Konstantinápolyba kinevezett brit nagykövetként semmitől sem riad vissza, hogy Angliába szállíttassa az ókori görög műkincseket. Legfőképpen az Akropoliszon álló, Pallasz Athénének szentelt templom csodálatos erőt sugárzó szobraira fáj a foga. A mentőakciónak szánt romboláshoz a diplomáciai érzékkel megáldott felesége segítségére van szüksége…

A hírneves szobrász, Pheidiasz i.e. 441-ben – Periklész megbízásából – Pallasz Athéné képmásán dolgozik, ám az óriási szobor arcvonásai kifognak rajta. A csodálatos alkotáshoz egy gyönyörű asszony arca illik, felkéri hát titokban Aszpasziát, a nagy hatalmú Periklész kedvesét, hogy legyen a modellje. A kalandos sorsú Aszpaszia minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítse az államférfi álma megvalósulását: hogy felépülhessen az istennőt dicsőítő templom Athén legszentebb helyén. Csakhogy a városállam polgárai nem nézik jó szemmel a kétes hírű nő egyre növekvő befolyását…

A történelmi hitelességgel megírt könyvben a két nő váratlan fordulatokban gazdag élete tárul fel az olvasó előtt, megismertetve bennünket a világ egyik legértékesebb műgyűjteményének, az Elgin-márványok történetével.

Józsa Judit: Magyar mesevilág


Józsa Judit saját kiadványa – 2009

Józsa Judit kerámiaszobrász, Magyar mesevilág című terrakotta kisplasztikákat bemutató kiállítása apropóján született meg ez a meséskönyv.

Nem egyszerűen képes kiállítási katalógus, mert hosszas kutatómunka eredményeként a magyar népmese hőseinek és meseelemeinek értelmezésével, magyarázataival fellebbenti a feledés fátylát a magyar nép ősi világképéről, ősvallásáról.

A mesék válogatása természetesen szubjektív, de tudatosan azokra a magyar népmesékre összpontosított a művész, amelyekben a magyar ősvallás elemei feltűnnek. A mesekönyv illusztrációi a tárlat szobrainak fotói. Így e könyv a kiállítási katalógus szerepét is betölti.
Az itt olvasható mesék – pár kivétellel – Benedek Elek tiszta forrásból gyűjtött és feldolgozott meseszálait követik. Nem véletlenül, ugyanis Judit gyerekkorában a „Nagyapó mesefáját” rongyosra olvasta.

Ken Follett: Az idők végezetéig – Kingsbridge–trilógia 2.


Gabo Könyvkiadó – 2008

Fülszöveg:
Az idők végezetéig A katedrális folytatása: ugyanabban az angliai városban, Kingsbridge-ben játszódik a történet kétszáz évvel később, a 14. században. A szereplők a katedrális építőinek leszármazottjai, akik ugyanúgy küzdenek az élettel, mint elődeik. Az Európán végigsöprő pestisjárvány a hajósok, kereskedők közvetítése révén felüti fejét az angliai kisvárosban is, s éveken keresztül változatlan erővel tombol, szedi áldozatait. A Benedek-rendi kolostor ispotálya az egyetlen hely, ahol a halálos beteg emberek menedéket kaphatnak. A járvány közepette sem állhat meg azonban az élet: meg kell erősíteni az életveszélyessé vált hidat, a katedrális megroggyant tornyát helyre kell állítani, s az elöljáróságnak és a céheknek biztosítaniuk kell a város megélhetését. Gyilkos indulatok, testvérharcok, árulások, minden nehézséget áthidaló szerelmek közepette zajlik az élet Kingsbridge-ben. Ken Follett megint remekelt: olyan művet kínál olvasóinak, amely egyszerűen letehetetlen – egy hatalmas ívű történetet filmszerűen pergő cselekménnyel.

Ken Follett: A katedrális – Kingsbridge–trilógia 1.


Gabo Könyvkiadó – 2008

Fülszöveg:
A szerző egyik legnépszerűbb regénye egy 12. századi angliai városkában, Kingsbridge-ben játszódik, a történet a katedrális építése körül bonyolódik, melyért a Benedek-rendi szerzetesek küzdenek szinte az egész világgal és még saját, féltékeny egyházukkal is. Mindez egy polgárháború közepén, körülöttük vér, ármány és szerelem.

A könyv oldalain középkori világ kel életre, amely színes, mint egy festmény, és mozgalmas, mint egy jó film. Olvasása közben belemerülünk a háború borzalmaiba, átélhetjük a zsarnokok önkényeskedéseit, a kínzásokat, a gyilkosságokat és a szerzetesi élet keserveit.

Robert Graves: Görög mítoszok I-II.


Szukits Kiadó –
I. kötet: 2001
II. kötet: 2002


Fülszöveg:
A két kötetben megtalálható az összes görög mítosz – a teremtésmítoszok, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születése és viselt dolgai, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjai, Oidipusz szomorú sorsa, az aranygyapjú története, a trójai háború, Odüsszeusz bolyongása – élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Görögország – Nyitott Szemmel útikönyv


Kossuth Kiadó – 2002

Fülszöveg:
A színes útikönyv bevezetõjében az ország fõbb jellegzetességeit ismerhetjük meg, fedezhetjük fel. Rövid történeti áttekintés után kulturális ismertetõ következik, majd az étkezéshez, vásárláshoz és a helyi nevezetes eseményekhez kapunk hasznos tippeket. Ezután a különbözõ területek részletes bemutatása következik, majd kirándulási ajánlatok. Végül praktikus tanácsok, biztos tippek, hasznos címek és térképek zárják a könyvet.

Jávorszky Béla Szilárd-Sebők János: A magyarock története 1. – A beat-kezdetektől a kemény rockig


Népszabadság Zrt. – 2005

A beat-kezdetektől a kemény rockig. A szerzők, a rock ötvenéves történetének hétkötetes sorozatából az első könyvben a hazai könnyűzenei élet történetét mutatják be a 70-es évek végéig. 2004-ben világszerte egy új műfaj, a rockzene születésének ötvenedik évfordulóját ünnepelték, s ez jó alkalom volt arra, hogy a stílus Magyarországon is a helyére kerüljön a zene- és kultúrtörténetben.

 
 
belepes