felso kep
term image

Szeretem a jó idézeteket, melyek elgondolkodtatnak, néha irányt mutatnak, vagy megerősítenek érzéseimben.

„Legyünk készek kiszabadulni eltervezett életünkből, hogy miénk legyen az élet, ami ránk vár.”
Joseph Campbell

„Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását; kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani egy kicsit a világon – egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.”
Ralph Waldo Emerson

„Ez a végső mentőöv: mindenki vigyázzon arra, hogy a saját története szép legyen. És amikor az utolsó lélegzetét veszi, akkor úgy emlékezzen vissza, hogy ezt érdemes volt végigcsinálni.”
Csányi Vilmos

„A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg.”
Márai Sándor

„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.”
Charles W. Eliot

„Az eb szerfelett meggondolatlan szerzet. Fittyet hány rá, vajon igazad van-e vagy sem, milyen magasságokba kapaszkodtál fel az élet szamárlétráján, nem kérdi, gazdag vagy-e vagy szegény, buta vagy bölcs, bűnös vagy szent. Bárhogy is forduljon azonban Fortuna kereke, akár jó, akár rossz hírnek örvendj, lehetsz köztiszteletben álló polgár vagy a család fekete báránya – ő akkor is ragaszkodik hozzád, a végsőkig védelmez – és az életét is odadobja érted...”
Jerome K. Jerome

„A szépséget látó lélek néha egyedül jár.”
Goethe

„Nehéz dolog a helyes középutat eltalálni: a szívet megkeményíteni az életre, és puhán tartani a szeretetre.”
Jeremias Gotthelf

„A képek ott vannak, csak meg kell örökíteni. A legjobb kép az igazság…”
Robert Capa

„Sok az irigy, rosszindulatú ember.
Ha szegény vagy, lenéznek,
ha gazdag, megvetnek;
ha sikertelen vagy, gúnyolnak,
ha sikeres, utálnak;
ha kövér vagy, letolnak,
ha vékony, megszólnak.
Semmi sem elég jó nekik.
Ne törődj velük, mert magukkal rántanak a keserű okoskodás mocsarába. Ne törődj velük, mert sosem tudod elnyerni az elismerésüket; az irigység olyan szemellenző, melyet az emberhez forraszt az idő. Ne törődj velük, tedd, ami a szívedből fakad – az igaz ember számára, önmagán kívül nincs más mérce.”
A.J.Christian

„Az időd véges, ne pazarold arra, hogy más életét éled. Ne ess a dogmák csapdájába: ez ugyanis a következménye, ha a mások elvárásainak élsz. Ne hagyd, hogy mások véleményének hangzavara elnyomja a belső hangodat. És ami a legfontosabb, legyen bátorságod a szívedet és a megérzéseidet követni. Ezek valahogy már pontosan tudják, mivé akarsz válni. Ezen kívül minden csak másodlagos.”
Steve Jobs

„Minden elmúlik, mint az álom, elröpül, mint a vándormadár. Csak az emlék marad meg a szívben halványan, mint a holdsugár”
Friedrich Schiller

„Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét. ”
Oscar Wilde

„Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni.”
Napoleon Hill

„Az élet nem arra való,
hogy mindig jól járjunk.
Az életbe bele kell férnie
kudarcoknak, vereségeknek
és újrakezdéseknek is.”
Popper Péter

„A hétköznapi életben sötétnek látjuk a világosat, zavarosnak a tisztát, színtelennek a szivárványt. Ha mindennapi életeden felülemelkedsz megpillanthatod a fényt, a tisztaságot, a színeket – s rajtuk keresztül önmagadat.”
Tatiosz

„Pontosan az lesz belőle, ami kezdettől fogva volt: hullámvasút, biztonságos játék, egy utazás, amely véget ér egyszer, de amíg tart, addig arra késztet, hogy gyönyörködjek a tájban, és sikoltozzak örömömben.”
Paulo Coelho

„Amikor van egy kis pénzem,
könyveket vásárolok,
és ha marad belőle,
akkor költök ennivalóra és ruhára…”
Erasmus

„Ha én hasra esek egy társaságban, mindenki röhöghet, csak a feleségem nem. Nem ülhet le barátkozni azokkal, akik velem nem állnak szóba. Fontos a vétójog is, amit az életben egyszer-kétszer jogunk van alkalmazni a másikkal szemben: „Kérlek, ezt hagyd abba! Túlságosan fáj!” Ezt respektálni kell.”
Popper Péter

„A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla.„
Szent-Györgyi Albert

„Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.”
Márai Sándor

„Nekem nagyon egyszerű ízlésem van,
mindig a legjobbal vagyok megelégedve.”
Oscar Wilde

„Nincs más ellensége az embernek, csak a bűntudat és a félelem. A szeretet és a tudatosság igaz barátaid.”
Dalai láma

„Jól válaszd meg az álmod, mert ez meghatározza egész életed alakulását, sorsodat is, és esetleg be is teljesülhet.”
J.W. Goethe

„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben. Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást.”
Márai Sándor

„Dédelgesd álmaid és terveid, mert lelkedből fogantak; nyomukban valósul meg mindaz, amit elérsz.”
Napoleon Hill

„Bizonyos koron felül már nem az a fontos, mit mondanak az emberről, hanem hogy ő mit tart saját magáról. Legbelül, négyszemközt, saját magáról. Ott, ahol semmiféle ripacskodással, semmilyen ledér mutatvánnyal nem lehet elkendőzni az igazságot.”
Rónay György

„Nagy különbség van a részvétlen némaság és az együtt érző meghallgatás között. A modern ember egyik legnagyobb keserve, hogy nincs hol, nincs kinek a batyuját kiteregetni. Ezért olyan keresettek a pszichiáterek, akik türelmes, fizetett szak-meghallgatók, s olykor nem is tesznek mást, csak hagyják, hogy a páciens alaposan kibeszélje magát, s már ezzel is gyógyítanak. Holott egymás orvosai lehetnénk – egy kis szeretettel, empátiával, valódi és nem színlelt érdeklődéssel embertársunk személye iránt. Megérinteni a remegő kezet, elmélyedni a repdeső tekintetben, azt sugallni: „Most te, egyedül te vagy a fontos”, s lenyugtatni a zaklatott lelket, azáltal, hogy osztozunk vele… Örömben együtt lenni? Az se könnyű, irigység nélkül együtt nevetni, akkor is, ha nekünk magunknak éppen kevés okunk van a derűre…”
Jókai Anna

„Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és az a szegény, akinek a vágya több mint a pénze... Szegényebbé bennünket a még több utáni vágyakozás tesz. A boldogság titka nem az, hogy többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk.”
Szent-Györgyi Albert

„A könyvek barátaim; társaságuk végtelenül kellemes nekem. Ők minden korból, minden országból valók. Kitüntették magukat a tanácskozószobákban éppúgy, mint a csatamezőn, s nagy méltóságokat nyertek el tudományukért. Könnyű hozzájuk férnem, mert mindig készek szolgálatomra, s akkor engedem őket társaságomba, akkor engedem el őket társaságomból, amikor kényem-kedvem tartja. Sohasem esnek terhemre, ellenben tüstént felelnek, ha kérdezem őket. Olyik a múlt korok eseményeit adja elém, olyik a Természet titkait fedi föl nekem. Némelyik megtanít, hogy kell élnem, némelyik viszont, hogy kell meghalnom. Egyik élénkségével elhessegeti gondjaimat és földeríti a lelkem, másik megizmosítja, fölbátorítja a szellemem; megtanít, mi a legfontosabb; hogy kell vágyaimat rakoncára fognom, s mint kell magamat egyedül önmagamtól függővé tennem. Egy szó mint száz: megnyitják előttem a művészetek és tudományok legkülönbözőbb utait és fölvilágosításukra mindenkor rábízhatom magam. Szolgálataik viszonzásául nem kívánnak egyebet, mint valami alkalmatos zugot szerény hajlékomban, ahol békén nyugodhatnak, mert e barátaim inkább találják gyönyörűségüket a visszavonultság csöndjében, semmint a társaság lármájában.”
Fr. Petrarca

„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.

Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor lelked ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az önbizalom hiánya, reménytelenség: mind hosszú évek, melyek nemcsak a testet húzzák le a föld porába, hanem a lelket is. Az ember – akár tizenhat éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén: nem fél a kockázattól: gyermeki kíváncsisággal várja: mi lesz holnap: szabadon örül mindennek.

Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed.

Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság – az ember, a föld, a végtelenség hírnökeit.

Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze a szívedet.”
Albert Schweitzer

„A nevetés és a mosoly kapuk és ajtók,
melyeken át sok jó dolog be tud lopakodni egy emberbe.”
Morgenstein

„Aki jobban szeret, az alulmarad, és szenvedni kénytelen.”
Thomas Mann

„A kitartást a világon semmi sem helyettesítheti – sem a tehetség, hiszen mi sem gyakoribb, mint az elvetélt tehetségek, sem a tudás... a világ tele van művelt, de lezüllött emberekkel. Ám a kitartás és a határozottság együtt mindenható. A kitartás mindig megoldotta az emberiség problémáit, és a jövőben is mindig meg fogja oldani.”
Calvin Coolidge

„Ha gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik – hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömükben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.”
Dale Carnegie

„Ezredévek alatt milliókat öltek meg a gyűlölet nevében. Ennél többet csak a szeretet nevében gyilkoltak. De a közöny nevében nem öltek meg soha senkit.”
Sri L. Puranik

„Egy hang a szívben ítél csak közöttünk,
S ez a rejtélyes bíró a rokonszenv,
Mely istenít vagy gúnyával megöl.”
Madách Imre

„...Mindenek fölött:
Légy hű magadhoz: így mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.”
William Shakespeare

„Azt hiszem, ezerből csak egy ember ismeri a trükköt, hogyan kell valóban teljesen a jelenben élni. Legtöbbünk 1 órából 59 percet vagy a múltban tölt – sajnálkozik az eltűnt örömök felett, szégyenkezik a rosszul sikerült dolgok miatt (mindkettő teljesen haszontalan és kimerítő) –, vagy a jövőben, amelyre hol vágyakozással, hol félelemmel gondol. Az élet igazi megélésének egyetlen módja az, hogy minden pillanatot megismételhetetlen csodának fogadunk el, mert tényleg az – csoda és megismételhetetlen.”
Storm Jameson

„A remény annak tudása, hogy a rossz, amelyet magunkban hordozunk véges, és hogy lelkünknek legkisebb odafordulása a jóhoz – ha csak egy percig tartana is – rombol valamit a rosszon...”
Simone Weil

„A legcsodálatosabb tapasztalás, amiben részünk lehet, a titokzatosságé. Ez az alapvető érzelem szüli az igazi művészetet és az igazi tudományt. Aki nem kerül ismeretségbe vele, és immár nem képes csodálkozni, nem tud elálmélkodni, az jószerivel már nem is él... Tudni valaminek a létezéséről, amibe behatolni nem tudunk, érzékelni a legmélységesebb értelmet és a legragyogóbb szépséget, amelyhez eszünk csak a legkezdetlegesebb formában férhet hozzá – ez az a tudás és érzelem, amelyik az igazi vallásosságot megtestesíti.”
Albert Einstein

„Nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy önmagadat amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba, és újjászülethetsz a felsőbb, az Isten világába.”
Giovanni Pico della Mirandola

„Egy család kormányzása nem jár kisebb vesződséggel, mint egy államé... s attól, hogy kevésbé fontosak, a magánügyek nem kevésbé gyötrelmesek.”
Montaigne

„Van négy bűvös szó – nem engedhetjük meg magunknak –, amelynek minden gyermek nevelésében helyet kellene kapnia. Azt a gyermeket, aki még soha nem hallotta e szavakat, vagy soha nem volt kénytelen alávetni magát azok jelentésének, a szülei egyszerűen becsapták. Ahogy az edzés a testet erősíti, úgy teszi a mértékletesség edzettebbé a szellemet. Ha időnként nem részesülünk fegyelmező hatásából, személyiségünk látja a kárát.”
Morris Mandel

„Egyszer azt kérdezték Isidor I. Rabi Nobel-díjas fizikustól, miért ment tudósnak, s nem orvosnak, ügyvédnek vagy üzletembernek, mint a szomszédságukban élő többi bevándorló gyermek. Dr. Rabi erre így válaszolt: "Anyám faragott belőlem tudóst, bár ő erről mit sem sejtett. Az összes többi brooklyni zsidó édesanya azt kérdezte gyermekétől iskola után: »Na, tanultál ma valami érdekeset?« De nem így az én anyám. Ő mindig mást kérdezett: »Izzy, volt ma jó kérdésed?« Ez a különbség tett engem tudóssá!”
Donald Sheft

„Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvígasztalják a hallgató felet.”
Blaise Pascal

„Nincsen nagyobb fájdalom annál, mintha az ember azt látja, hogy egy kivételes képességű ember utat tévesztett és elzüllött.”
Nietzsche

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”
Márai Sándor

„Mint észrevétlenül álomba hull az ember,
úgy hull ifjúkorból a férfikorba át;
már múltja van s leül szemközt komoly szeszekkel
s apányi lett körötte már egyre több barát.

Apa és kisfia most együtt látogatják,
s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt,
ki érti még lobos szívének sok kalandját,
s kijátsszák lent a padlón hintázó időt.”
Radnóti Miklós

„Hogy meggyőzőek legyünk, hihetőknek kell lennünk.
Hogy hihetők legyünk, hitelt érdemlőknek kell lennünk.
Hogy hitelt érdemlők legyünk, az igazat kell mondanunk.”
Edward R. Murrow

„Ha komolyat tréfálva mondok,
Az igazságon mit se rontok.
– S ha komoly szóval néha játszom,
Nem lettem más – csak annak látszom.”
Goethe

„Ha törődsz vele, hogy mire becsülnek, értékes emberekhez kapcsolódj, mert jobb egyedül, mint rossz társaságban.”
George Washington

„A pesszimista az olyan ember, akinek mindig igaza van, de nincs öröme benne.”
Teller Ede

„Mindenki barátja nem barátom nekem.”
Moliére

„Ahol szeretetre méltó egyéniségedet nem eresztik be, ott hassál jó példáddal.”
Mahatma Gandhi

„Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt:
Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének.
Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak, ideje a bontásnak és ideje az építésnek.
Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak.
Ideje a kő eldobálásának és ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek és ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Ideje a keresésnek és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.
Ideje az eltépésnek és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
Ideje a szeretetnek és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak és ideje a békének.
Mi haszna van a munkálkodónak abból, hogy fáradozik?”
Prédikátor könyve

„Nietzsche azt mondja, hogy minden igazi emberben egy gyermek van elrejtve, aki játszani akar. »Miért lenne elrejtve?« – kérdezi feleségem.”
Konrad Lorenz

„Féltékenykedni annyi, mint megalázni magamat, és őt.”
Lev Tolsztoj

„Az utat, mely a célhoz elvezet, magadnak kell megválasztanod, s neked kell végigjárnod azt. Ha tévedtél, sosem késő visszafordulnod, hogy új ösvényre térve ismét nekivágj. Ettől szép minden rejtvény, s ettől szép maga az élet is.”
G. Nagy László

„Az emberi szellem a forrása minden művészi alkotásnak és minden találmánynak. Az életet emberhez méltóvá azok teszik.”
Bogsch Árpád

„Csak egy vagyok, de vagyok; nem tehetek meg bármit, de valamit tehetek; s minthogy nem tehetek meg bármit, nem fogok elzárkózni attól, amit megtehetek.”
Edward E. Hale

„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább.

Íme, amit tanultam:

1. Ossz meg mindent másokkal!
2. Ne csalj a játékban!
3. Ne bánts másokat!
4. Mindent oda tégy vissza, ahonnan elvetted!
5. Rakj rendet magad után!
6. Ne vedd el a másét!
7. Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
8. Evés előtt moss kezet!
9. Húzd le a vécét!
10. Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
11. Délutánonként szundíts egyet!
12. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!
13. Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növény felfelé, és senki nem tudja, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.
14. Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is - mind meghalnak egyszer. Mi is.”
Robert Fulghum

„Ha a szívedben él a törődés valaki más iránt, nyert ügyed van.”
Maya Angelou

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Albert Schweitzer

„A szeretet gyógyítja az embert – azt is, aki adja, azt is, aki kapja.”
Dr. Karl Menninger

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.”
Dosztojevszkij

„A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”
Nikosz Kazantzakisz

„Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.”
Ralph Waldo Emerson

„A dolgok nem változnak, csupán másként látjuk őket.”
Carlos Castaneda

„Az igazi áldás gyakran fájdalom, veszteség és csalódás képében jelenik meg; de ha győzzük kivárni, hamar megmutatkozik tényleges alakjában is.”
Joseph Addison

„Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály elszántságomat fokozza.”
Leonardo da Vinci

„Minél nagyobb az akadály, annál dicsőségesebb a legyőzése.”
Moliére

„Az emberi tapasztalás csodálatos gazdagsága veszítene valamit kielégülést nyújtó örömteliségéből, ha nem lennének leküzdendő korlátok. A csúcsra érve korántsem éreznénk olyan remekül magunkat, ha nem kellene előbb sötét mélységeken felülemelkednünk.”
Helen Keller

„A siker egyik titka az, hogy ne hagyjuk legyőzni magunkat a pillanatnyi megtorpanásoktól.”
Mary Kay

„Megtanultam fokozott óvatossággal használni a »lehetetlen« szót.”
Wernher von Braun

„Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is... Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet... Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.”
Paracelsus

„Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű; jól csak a szívével lát az ember. Ami lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
Antoine de Saint-Exupéry

„Lényed oly hangosan beszél, hogy nem hallom tőle, amit mondasz.”
Ralph Waldo Emerson

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra,
hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.”
Richard Bach

„Mihelyt a gyermek énképe javulni kezd, jelentős változást észlelhetünk az eredményeiben, de ennél sokkal fontosabb, hogy olyan gyermeket látunk magunk előtt, aki jobban élvezi az életet.”
Wayne Dyer

„Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőséget, mintha a lehetőség készületlenül talál.”
Whitney Young

„Törődjünk a történetekkel, amelyeket hallunk, és tanuljuk meg továbbadni őket azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Olykor az ételnél is jobban kell egy-egy történet az életben maradáshoz. Ezért plántálunk történeteket egymás emlékezetébe. Így gondoskodunk magunkról.”
Barry Lopez

„Gyermekünk nem a tőlünk kapott anyagi javakra emlékezik majd, hanem a szeretetre, amellyel körülvettük.”
Richard L. Evans

„A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél.”
Benjamin Franklin

„Nemzedékünk legnagyobb felfedezése az, hogy az ember hozzáállása megváltoztatásával az életét is megváltoztathatja.”
William James

„Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink.”
J.W. Teal

„Ha aszerint bánsz valakivel... amilyennek képességei alapján lennie kéne, hát azzá is válik.”
Goethe

„Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk.”
Mark Twain

„Ó, nem az a legborzasztóbb, ha fiatalon halok meg, hanem az, ha hetvenöt éves koromig élek, s mégsem éltem soha igazán.”
Martin Luther King

„A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség.”
B.B. Forbes

„Akinek nincs problémája, az kiesett a játékból.”
Elbert Hubbard

„A csönd és nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker.”
Helen Keller

„Ne nézz vissza haraggal, se előre félelemmel, inkább tekints körül józanul!”
James Thurber

„... minden káoszban van kozmosz is,
minden rendetlenségben rend is rejlik,
s minden önkényben folyton ott a törvény,
mert mindaz, ami hat,
ellentéten alapszik.”
C.G. Jung

„Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk.”
Sokrates

„Életünk első 40 éve a szöveg, a következő 30 évünk a kommentár, amely megtanít a szöveg igazi értelmére, összefüggésére, finomságára, valamint tanulságára. Akárcsak egy álarcosbál végén, mikor a maszkokat levették.”
Schopenhauer

„Tudom, az igazság szenvedést okoz; látni talán annyi, mint meghalni. Sebaj! szemem: csak nézz!”
Jean Marie Guyau

„Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messziről, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit. ... Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogy belülről süketek a világ hangjai iránt.”
Márai Sándor

„A másokra való hatás sikere abban rejlik, hogy figyelembe vesszük a másik ember szempontjait, s a dolgokat egyszerre nézzük az ő oldaláról meg a magunkéról.”
Henry Ford

„Ahol az írott történelem megszűnik, ott kezdődnek a szájhagyományok, ahol ezek végződnek ott beszélni kezdenek az épületek romjai, ahol ezek is elhallgatnak, ott megszólal a föld.”
Széchenyi István

„Az otthonunkban reánk leselkedő veszélyek közül előkelő helyet foglalnak el azok az esetek, amikor vendégünk a könyvespolcot veszi szemügyre.
Többnyire nem attól ijedünk meg, hogy az illető mérlegre tesz minket, s könyveink elárulják ízlésünket. Sok ember tulajdonképpen örülne, ha a vendég megszemlélné a könyvtárát, aztán unott legyintéssel vagy lekicsinylő arccal hátat fordítana. De sajnos, általában a vendég sötét gondolatokról árulkodó tekintete úgy mustrálgatja könyveinket, mint a lányokat a házibuliban.

A vészjósló pillanat akkor következik el, amikor a vendég tekintete megakad egy könyvön. Ilyenkor a szívverésünk is eláll. Látogatónk teste megfeszül, keze kinyúlik abba az irányba, ahová tekintete mered. Dermedten bámulunk magunk elé. A vendég mosolyog. Már előre halljuk a kérdést: Ugye, kölcsönadod ezt a könyvet? (Miért is ne? Igaz, hogy ezt a könyvet egy párizsi utcai könyvárusnál fedeztem föl 1959 áprilisában, miután előzőleg már évek óta kerestem több földrészen is; igaz, hogy megjelöltem azokat az oldalakat, ahol olyan részletek vannak, amelyek az életemnél is fontosabbak nekem; igaz, ha csak megérintem ezeket az oldalakat, valamilyen titokzatos, prousti módon felidézik első szerelmemet, legszebb álmaimat. Hát megtagadhatnám tőled, hogy mindettől megfossz? Felháborodhatok-e azon, hogy a könyvet sohasem fogom visszakapni, és ha mégis, én már öreg leszek; te megtartottad az úri becsületszavadat, a könyv viszont úgy fog kinézni, mintha a kutya szájából húzták volna ki? Hogy kölcsönadom-e?)

- Hát persze. Remélem, tetszeni fog.
- Köszönöm. Egy hét múlva visszahozom.
- Szívesen. Nem sürgős. (Mindkettő hazugság.)”
Roger Rosenblatt

„Az erkölcsös magatartás egyetlen értelme, hogy nem okoz másoknak felesleges szenvedést, és csillapítja az értelmetlen kínokat. Ez az erkölcs alfája és omegája.”
Popper Péter

„Aki valakit megszégyenít, úgy, hogy az arcába kergeti a vért, az annyi, mint ha megölné.”
Ószövetség

„Milyen csodálatos módon találunk vigaszt veszteségeinkben! És milyen csodásan fojtjuk máskor könnyekbe a nyereségünket!”
Shakespeare

„A nők mindent megbocsátanak annak, akit szeretnek, még a bűnt is. De semmit se bocsátanak meg annak, akit nem szeretnek, még az erényt sem!”
Balzac

„A műveltség jósorsban ékesség, balsorsban menedék.”
Arisztotelész

„Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről, hanem ami a saját szívéből ered: A gonosz gondolatok, a gonosz vágyak s az alantas érzések. A rossz, a negatív, a gonosz belül van. Megszabadulni tőle csakis önismerettel, más szóval önmagunkkal való szembesüléssel lehet.”
Müller Péter

„Amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd soha mással.”
Konfuciusz

„Ne gyűlölj senkit: az bűnös pazarlás az energiával. Próbáld meg figyelmen kívül hagyni azt a személyt és bizonyítsd be, hogy nem tud téged megsérteni.”
Shirley Conran

„Egy jó beszélgetés mindig új szellemi kalandokra csábít. Hiszen minden beszélgetés az élő szó egy-egy kalandos története is egyben. A szó kalandja azonban a megértés. A megértésé pedig a csönd.”
Gyarmati László

„A magaslatok felé törő küzdelem egymaga elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet.”
Camus

„Egyetlen ember sem viselhet sokáig egy arcot a maga számára és egy másikat a sokaság számára anélkül, hogy végül ne jöjjön zavarba, melyik arca is az igazi.”
Nathaniel Hawthorne

„Csakis akkor beszélj, amikor kell, s felét mond csak annak, amit gondolsz; csakis azt írd le, amit aláírhatsz, és csakis azt cselekedd, amit elmondhatsz. Sohase feledd, hogy a többiek számítanak majd rád, s hogy te ne számíts rájuk. Ne becsüld a pénzt se többre, se kevesebbre annál, amennyit ér: a pénz jó szolga, de rossz úr.”
Alexandre Dumas Fils

„S ha nevetek vagy ajkamon kel ének, teszem, mivel egyetlen menedék ez, hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek.”
Petrarca

„Kellőképpen elviselni az öregedést, az a bölcsesség mesterműve, és egyik legnehezebb része az élet nagy művészetének.”
Henri-Frédéric Amiel

„A más jóságába vetett bizodalmunk nem csekély bizonyság a magunk jósága felől.”
Montaigue

„A titkolt szép cselekedetek a legbecsesebbek.”
Pascal

„Az igazi ékesszólás abban rejlik, hogy mindent megmondunk, amit kell, és csakis azt mondjuk, amit kell.”
La Rochefoucauld

„Hogyan kívánhatjuk, hogy másvalaki megőrizze titkunkat, amikor jómagunk sem tudtuk megőrizni.”
La Rochefoucauld

„Hibáink mindig megbocsáthatók, ha megvan a kellő erőnk ahhoz, hogy beismerjük őket.”
La Rochefoucauld

„Az alkalmatlankodás az ostoba szerepe: az okos ember megérzi, vajon szívesen látják-e, vagy unják; távozni tud a kellő pillanatban: abban, amely megelőzi azt, amikor feleslegessé válna.”
La Bruyére

„Vannak olyan rossz fából faragott és rossz jellemű emberek, akikhez sohasem szabad leereszkednünk, akikre a lehető legkevesebbet panaszkodjunk, s akikkel szemben még az sem tanácsos, hogy igazunk legyen.”
La Bruyére

„Az egészen kiváló tehetségek nem vetik meg az alattuk lévőt; a többiek azonban még a felettük lévőt is megvetik.”
Fontenelle

„Aki olvasni szeret, az az unalom óráit, amelyek elkerülhetetlenek életünkben, gyönyörűséges órákra cseréli fel.”
Montesquieu

„Nincs ridegebb ember annál, aki érdekből kedves.”
Vauvenargues

„Nagy erőforrásoknak kell rejleniük elménkben és szívünkben ahhoz, hogy méltányoljuk az őszinteséget akkor is, ha megsebez minket, vagy hogy őszinték legyünk anélkül, hogy őszinteségünk sértő volna. Kevés ember elég gerinces ahhoz, hogy elviselje és megmondja az igazat.”
Vauvenargues

„Szeretem az erőt: de abból az erőből, amelyet szeretek, a hangya ugyanannyit mutathat, mint az elefánt.”
Stendhal

„Amikor hívogatjuk a gondolatokat, menekülnek előlünk; amikor el akarjuk hessegetni őket, megszállnak minket, és éjnek idején, akaratunk ellenére is nyitva tartják szemünket.”
Vauvenargues

„Amikor huszonnégy órával hamarabb van igazunk, mint az emberek többségének, huszonnégy óra hosszat bolondnak néznek minket.”
Rivarol

„A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.”
Joseph Joubert

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”
Szent István

„A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.”
Seneca

„Vendégül látni valakit annyi mint felelősséget vállalni jólétéről mindaddig, amíg fedelünk alatt marad.”
Brillant Savarin

„A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.”
Lev Tolsztoj

„Akinek nincs humorérzéke az nagyobb gaztettekre is képes.”
Örkény István

„Isten áldjon meg minden jövendő gyereket azzal, hogy szívbéli örömmel várják a világra! Mert ennél nagyobb áldás nincsen. Hacsak az nem, hogy ez az öröme anyjának, apjának később is megmarad, egész gyermekkorában, és azon túl is.”
Varga Domokos

„Tanítsd meg őket, hogy kell élni, és, ami nehezebb, hogy halni hogy!”
B. Porteous

„Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.”
Karinthy Frigyes

„Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse.”
Ernest Hemingway

„A múltban élni unalmas és magányos tevékenység,
a visszatekintés megsajdítja a nyakizmokat...
és közben belesétálunk mindenkibe, aki csak felénk tart.”
Edna Ferber

„S mert a jellem maga az ember, hasztalan iparkodunk eltitkolni azt: jellemét éppen olyan kevéssé rejtegetheti az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni semmiféle ködsapka. Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhákat, de egy pillanatban lehull rólunk minden jelmez és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja igazi jellemünket: az álarcosbál csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi sajátságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet.”
Márai Sándor

„Mi lenne hát a végső lecke számunkra?
Ne jegyezzük az időt, csak jótéteményeit; figyeljünk csak a mosolyokra és ügyet se vessünk a sors összevont szemöldökére; fénylő és gyengéd pillanatokból szőjük meg életünk szövetét; forduljunk mindig a dolgok naposabbik oldala felé, és engedjük, hogy a többi érintetlenül hagyja képzeletünket, figyelemre sem méltatva, avagy végképp elfeledve őket.”
William Hazlitt

„Töltsünk el egy napot tudatos megfontoltsággal, és ne engedjük, hogy az utunkba hulló egyetlen dióhéj, egyetlen pókháló letérítsen bennünket pályánkról. Keljünk korán és gyorsan, reggelizzünk lassan és nyugodtan; örüljünk, ha jön-megy a társaság, hadd csendüljenek a csengők és sikoltozzanak a gyermekek - határozzuk el, hogy nem hagyjuk a napot elrontani. Ha a gépezet sípol, hadd sípolja rekedtre magát. Hisz az idő nem egyéb, mint patak, ahová horgászni járunk.”
Henry David Thoreau

„Az emberiség katasztrófája, hogy az ostobák magabiztosak és az okosak tele vannak kétségekkel.”
Bertrand Rassel

„Nem szabad a félelem csapdájába besétálnunk...
Nem szabad bezárkóznunk, se lakásunkba, se önmagunkba.”
Dr. Arató Mihály

„Ha nagyobb tisztességre vagy méltó, az elér téged, ne tolakodj oda. Mert amint odatolakodol, már nem vagy rá méltó.”
Heltai Gáspár

„Az öröklődés remek találmány, amely felment a hibáinkért érzett felelősség alól.”
Doug Larson

„Kétféle ember van: az egyik, akinek el kell mondani, a másik magától is rájön.”
Tom Clancy

„Sokkal hatásosabb, ha az emberek maguktól veszik észre jó tulajdonságainkat.”
Judith S. Martin

„Mennyivel könnyebb bírálni, mint helyesen cselekedni!”
Benjamin Disraeli

„Az igaz szerelemben egyik fél sem parancsol; mindkettő engedelmeskedik.”
Alejandro Casona

„Minden kilométerrel való távolabb jutás egy paránnyal tágítja tekintetünket;
az, aki az egész világot bejárta, talán már egy kis világot hord magával;
aki pedig jó szívvel indult a körútra, talán az egész világot a szívébe zárta
– mert mindenütt akadunk jóra, mert mindenütt látunk szépet!”
Vojnich Oszkár

„Érdemes megismerni az ellenséget, mert megeshet, hogy később a barátod lesz.”
Margaret Thatcher

„A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt.”
H. Jackson Brown

„Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem amire emlékezik.”
Gabriel Garcia Márquez

„A szerelem füst és könnyű pára.
Ha boldogul: a szem parányi lángja.
Ha nincs remény: a könnyek tengere.
Tovább folytassam? Jámbor őrület,
Pusztító méreg és gyógyító kenet.”
Shakespeare

„Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni!
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni!
Jöjj ide mellém és legyünk csak barátok!”
Albert Camus

„Használhatsz bármilyen nyelvet, nem mondhatsz többet magadról, mint ami vagy.”
Ralph Waldo Emerson

„Vannak olyan napok, amikor azt hisszük, senkinek sem vagyunk fontosak, eleresztett a világ. És hajlamosak vagyunk akkor mi is elereszteni magunkat.”
Kornis Mihály

„Mivel szegény vagyok, álmom van csupán.
Álmaim lábad elé terítem;
Finoman lépj, mert álmaimon gázolsz.”
W. B. Yeats

„Többet kapok, mint amennyit a szívességemért érdemlek – jegyezte meg a szerzetes.
– Ilyet sose mondjon. Meghallja az élet, és legközelebb kevesebbet ad.”
Paulo Coelho

„Még itt, Laertes? Ejh! siess, siess.
A szél vitorlád vállán ül; hajóra!
Várnak. Ne, még ez, - áldásom veled;
Kezét Laertes fejére teszi.
S elmédbe vésd jól e nehány szabályt.
A gondolatnak nyelve sose keljen
Nálad, se tettre ferde gondolat.
Légy nyájas ámbár, de ne köznapi;
Kémlelve rostáld meg barátidat,
Aztán szorítsd lelkedhez érckapoccsal;
De minden első jöttment cimbora
Üdvözletén ne koptasd tenyered.
Kerüld a patvart; de, ha benne vagy,
Végezd, hogy ellened másszor kerüljön,
Füled mindenki bírja, szód kevés;
Itéletet hallj bárkitől, ne mondj.
Öltözz, miképp erszényedtől telik,
Drágán, ne torzul; gazdagon, ne cifrán,
Mert a ruha jellemzi emberét,
S a franciák közt a jobb rangbeli
Legválasztékosabb főmester ebben.
Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel
Elveszti önmagát, el a barátot;
Viszont, adósság a gazdálkodás
Hegyét tompítja. Mindenek fölött
Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.
Isten veled: áldásom benned ezt
Érlelje meg majd.”
Shakespeare: Hamlet 1. felvonás, Polonius

„Megtanultam, hogy úgy keressek igazságos jutalmat és büntetést, mint gyémánt nyakéket a kanálisban.”
Vonnegut

„A legnagyobb jó mindig ott van, ahol nem reméljük, a legszebb szeretet mindig azé, aki nem reméli. Az elvárások szorongatnak, összeroppantanak, éppen ettől elvárások.”
Tatiosz

„Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyulgalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.”
Mahatma Gandhi

„Az élet csak visszafelé érthető meg, de előrefelé kell élni.”
Sören Kierkegaard

„Ne kövess el erőszakot önmagadon, tiszteld magadban az érzelem ingadozásait, mert ők a te életed és természeted részei, egy náladnál bölcsebb alkotó teremtette meg őket. Ne bízd magad sem az ösztöneidre, sem az akaratodra: az ösztön szirén, az akarat zsarnok. Ne légy indulataid, se pillanatnyi benyomásaid rabja, netán egy divatos vagy koholt elv rabszolgája. Légy fogékony minden új iránt, amit az élet belülről vagy kívülről kínál: fogadd kitárt szívvel a váratlant, és becsüld a bevált régit. Tarts rendet az életedben, s ha így teszel, az új és a régi egymásba illeszkedik. Természeted szellemedhez emelkedjen, szellemed pedig természeteddé váljon.”
Amiel

„A dolgok értékét nem az adja meg, amik, hanem az, aminek látszanak. Valamit érni és megmutatni tudni, annyi, mint kétszer annyit érni. Még az igazságot sem tisztelik, ahol nem látszik róla, hogy ő az igazság. Nagy az ámítás hatalma; a dolgokat külszínükről ítélik meg: a jó külső a belső szépség legtökéletesebb ajánlólevele.”
Gracián

„Feszülő ideggé sodort mi átment rajtam, ami volt,
Sodortak álmatlansággá vásott, napi kis megalkuvások.
A kín, hogy tisztának tudjam magam, mert a jónak nagyobb ára van...
Mert időm kevés, s fogatlan még a kísértés,
Hogy olyanná pofozzon a mindent megértés,
ki az alázatra is ráér, körömfeketényi szabadságért.”
Szilágyi Domokos

„..., akkor majd közelebb kerülsz... persze hogy ha akarsz, és keresed és várod... valami olyan felismeréshez, ami nagyon, nagyon sokat jelent majd neked. Többek között rájössz majd, hogy nem te vagy az első, akit megzavar, megrémít és undorral tölt el az emberek viselkedése. Semmi esetre sem vagy egyedül a listán, ez izgalmas és serkentő felismerés lesz. Nagyon, nagyon sok ember volt már ilyen erkölcsi és lelki válságban mint te most. Szerencsére volt köztük, aki feljegyezte az akkori problémáit. Tanulsz majd belőlük, ha akarsz. Mint ahogy egyszer, ha valamit már felmutattál életedben, valaki más tanul majd tőled. Csodálatos, kölcsönös folyamat. És ez nem nevelés. Ez történelem. Ez költészet.”
J.D. Salinger – Zabhegyező

„A tetőpontra az jut, aki tudja, minek örüljön, aki a boldogságát nem tette másoktól függővé, aki nem nyugtalankodik, aki bízik önmagában... Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell leásni érte! Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, a bensődben derül. Szórd el, ami csillog, és az igazi jóra vesd tekinteted! Örülj a magadénak! Hogy mit jelent ez? Téged, és éned legszebb részét! Szeretnéd tudni, honnan ered? Ha szándékaid becsületesek, cselekedeteid helyesek, lelkiismereted nem zúgolódik..., akkor egyenes gerinccel járhatsz az úton, amit életnek nevezünk...”
Seneca

„Csak mert valaki nem úgy szeret, ahogy te akarod, az még nem jelenti azt, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.”
Gabriel García Márquez

„Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét.”
Alexandra Penney

„Ne kívánd felebarátodnak, amit magadnak kívánsz – lehet, hogy neki egészen más az ízlése!”
G. B. Shaw

„Egy lépés menti meg az embert. Azután mégegy. A lépés mindig ugyanaz, de a lényeg, hogy megtedd.”
Antoine de Saint-Exupery

„Olyan elfoglaltak vagyunk, hogy alig szakítunk időt azokra az emberekre, kiket szeretünk, lakjanak bár ugyanott, ahol mi magunk; ahogy nem tekintünk magunkra sem. Társadalmunk szervezettsége olyan, hogy még amikor akad némi szabadidőnk, akkor sem tudjuk, miként használhatnánk fel arra, hogy újra kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal. Milliónyi módja kínálkozik az értékes idő elvesztegetésének – bekapcsoljuk a tévét, felemeljük a telefonkagylót vagy beindítjuk a kocsit és elmegyünk valamerre. Nem szokunk hozzá, hogy magunkban legyünk, ezért úgy cselekszünk, mintha nem is kedvelnénk magunkat, és minden erőnkkel próbálnánk elszökni magunk elől.”
Thich Nhat Hanh

„Gyűjtjük az adatokat, dolgokat, embereket, ötleteket, „mélyenszántó tapasztalatokat”, anélkül, hogy megértenénk a lényegüket… De néha eljönnek más idők is. Amikor megálljt parancsolunk magunknak.
Nyugodtan elüldögélünk valahol. Elveszünk egymásra rakódott emlékeink halma alatt. Figyelünk és meghalljuk, amint egy másik világ halk szellői susogni kezdenek.”
James Carroll

„Egyetlen nyári zápor több árnyalattal élénkíti a pázsit zöldjét. Ugyanígy válnak kilátásaink is egyre fényesebbé a pozitív gondolkodás által.
Szerencsésnek vallhatjuk magunkat ezért, ha a jelenben élhetünk, és mindent, ami csak velünk esik, képesek vagyunk önnön javunkra fordítani – miként a pázsit teszi, mely egyre sokszínűbbé válik a harmat minden ráhulló cseppjétől; – és nem azzal töltjük időnket, hogy elmúlt s elmulasztott lehetőségek felett siránkozzunk. Nem élhetünk a télben, ha közben kitavaszodott körülöttünk.”
Henry David Theoreau

„Miként a víz, mely csak addig tükrözi tisztán az égboltot és a fák koronáit, míg felszíne zavartalan, a szellem is csak akkor tükrözi énünk igazi képét, ha nyugodt és békés.”
Indra Devi

„Töltsünk el egy napot tudatos megfontoltsággal, és ne engedjük, hogy az utunkba hulló
egyetlen dióhéj, egyetlen pókháló letérítsen bennünket pályánkról. Keljünk korán és gyorsan, reggelizzünk lassan és nyugodtan; örüljünk, ha jön-megy a társaság, hadd csendüljenek a csengők és sikoltozzanak a gyerekek – határozzuk el, hogy nem hagyjuk a napot elrontani.
Ha a gépezet sípol, hadd sípolja rekedtre magát.
Hisz az idő nem egyéb, mint patak, ahová horgászni járunk.”
Henry David Thoreau

„Egyszer volt a mezőn egy fagyott kígyó, akit az arra járó földműves szívére emelt, hogy felmelegítve megmentse a haláltól. Ahogyan azonban a csúszómászó életre kelt, agyonmarta segítőjét.”
Aiszóposz 62. meséjének tanulsága: „A hitványok nem változnak meg, még akkor sem, ha nagy jótéteményben részesülnek.”

„Ha nem vagyunk boldogok, ha nem találunk békét, úgy nem is oszthatjuk meg a békét és boldogságot másokkal – azokkal, akiket szeretünk, akikkel egy fedél alatt élünk. Ha békét lelünk, ha boldogok vagyunk, mosolygunk és kivirágzunk, akár a rózsa, és a családunkban mindenki, sőt egész társadalmunk csak hasznát látja lelki békénknek.”
Thich Nhat Hanh

„A legfontosabb az, hogy minden problémát a lehető legigényesebben oldjunk meg. Az unalmas problémákat is. Ez kell ahhoz, hogy az ember készen álljon, ha elérkezik az igazán érdekes feladat. Amire várt.”
Charles Simonyi

„A végletes fájdalom, csakúgy, mint a végletes öröm, oly szertelen érzés, hogy nem tarthat sokáig. Az emberi szív nem élhet sokáig végletekben.”
Victor Hugo

„Ha az elmét hatni hagyjuk, erős; de ha indulat foglalta el, akkor az parancsol és el van némítva az elme.”
Sallustius

„Ha valaki a pénz után megy, a világ kisemmizheti. Ha az élvezetek után megy, a világ megalázhatja. De ha az ember mindenekelőtt egy növekvő személyiség, bármit magáénak tudhat, amit az élet számára kínál.”
H.E.Fondick

„A szív útja a bátorság útja. Magunk mögött hagyjuk a múltat, és engedjük, hogy megérkezzen a jövő.”
Osho

„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
Abraham Lincoln

„Minden élet, akár a hópehely: távolról egyformának tűnik, de rejtélyes erők egyszerivé és megismételhetetlenné formálják.”
Orhan Pamuk

„A szív és az ész a homokóra két tölcsére: amikor az egyik megtelik, a másik kiürül.”
G. De Wyart

„Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.”
Sigmund Freud

„Még ha paloták és csodás látnivalók mellett járunk napra nap, nincs még egy olyan hely, mint az otthon, legyen az bármily szerény is.”
John Howard Payne

„Egy szoba könyv nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.”
Cicero

„Az olvasás olyan a szellemnek, mint testnek a tornagyakorlat.”
Joseph Addison

„Amilyen keveset olvasol, olyan keveset tudsz – de történetesen az olvasottaktól függ, hogy ki vagy.”
Elias Canetti

„A humor pihentet, a tréfa felajz; a humor báj, jóindulat és nagylelkűség forrása, a tréfa a kötekedésé, a rosszindulaté, a lenézésé; a humor lefegyverzi, a tréfa felfegyverzi az elmét; a humor intimitásra, a tréfa indiszkrécióra vágyik; a humor alázatossá tesz, a tréfa pimasszá; a humortól türelmesebb leszel, a tréfától türelmetlenebb és szemtelenebb; a humor kedvessé tesz, a tréfa gyakran támadóvá.”
Branko Bokun

„Ha nem engeded szabadjára gondolataidat, az megbéklyózza a tetteidet – mondta Jonathan Schooler, a Santa Barbara-i Kalifornia Egyetem pszichológusa. – Ehelyett részt vehetsz egy mentális időutazásban, vagy bármely másfajta szimulációban – álmodozás közben a gondolataidnak semmi sem szab határt.”

„A nagy dolgokat nem az erő, a gyorsaság vagy a testi ügyesség dönti el, hanem a megfontoltság, a tekintély és az ítélőképesség; márpedig ezek az öregséggel épp gyarapodnak, nemhogy csökkennének.”
Cicero

„Turista az, aki útra kel azért,
mert foglalkozásának egyformasága, gondjainak sokasága közepett
álmaiban feltűnik előtte egy olyan szebb világ,
melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, magasabbak a hegyek,
szebbek vagy különösebbek a házak, barátságosabbak az emberek,
s aki ez álomkép eredetijét fáradságtól vissza nem riadva keresi-keresi,
s mert hiszen e földön élünk, talán soha meg nem találja,
de azért jó kedvét el nem veszíti,
hiszen örömét éppen ez a keresés teszi.”
Báró Eötvös Loránd

„Színház az egész világ.
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében, melynek hét felvonása
A hét kor.

Első a kisded, aki
Dajkája karján öklendezik és sír.
Aztán jön a pityergő, hajnalarcú,
Táskás nebuló: csigamódra és
Kelletlen mászik iskolába.
Mint a Kemence, sóhajt a szerelmes, és
Bús dalt zeng kedvese szemöldökéről.
Jön a párduc-szakállú katona:
Cifra szitkok, kényes becsület és
Robbanó düh: a buborék hírért
Ágyuk torkába bú. És jön a bíró:
Kappanon hízott, kerek potroh és
Szigorú szem és jól ápolt szakáll:
Bölcseket mond, lapos közhelyeket,
S úgy játssza szerepét. A hatodik kor
Papucsos és cingár figura lesz:
Orrán ókula, az övében erszény,
Aszott combjain tágan lötyög a
Jól ápolt ficsúr-nadrág; férfihangja
Gyerekessé kezd visszavékonyodni,
Sípol, fütyül. A végső jelenet,
mely e fura s gazdag mesét lezárja,
Megint gyermekség, teljes feledés,
Se fog, se szem, se íny – tönkremenés!”
Shakespeare: Ahogy tetszik II. felvonás, Jaques monológ
(fordította: Szabó Lőrinc)

„Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz,
És hagyod, hogy a pesszimizmus és cinizmus megdermessze a szívedet!”
Albert Schweitzer

„Az esztendők összeráncolhatják a bőrt, de az életbe vetett hitről való lemondás a lelket ráncolja össze.”
Samuel Ullmann

„Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön, annál jobban elrontja azt.”
Jókai Mór

„A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye.”
Mark Twain

 
 
belepes