felso kep
term image

Humor, nyelvi játék

Bencze Imre: Tehénnyergelők

című munkája nyerte a Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai címmel meghirdetett anyanyelvi pályázat első díját – megosztva – Lőrincz Ilonával és Szilvási Csabával. A díjkiosztót kedden tartották a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Gratulálok! :-)

Részlet a pályaműből, – a szerző engedélyével.

„Bevezető

Családom a Bácskából (mai szóhasználattal a Vajdaságból) származik. Apám, nagyapám, és dédapám egyaránt a Zombortól 10 km-nyire nyugatra fekvő Bezdánban született.


Gyimóthy Gábortól kaptam :-)

Szado-mazochista majdnemcsendélet

Hal, kancsó, kolostor.
Halkan csókol ostor...

Halálos baleset építkezésnél
(egy kis Arany-rög)

Jurtarakót megölé az a súly, mely
szörnyű ha nedves filc a lemez!
Zúdula rá nagy, lomha tömegben
s ellepi őt, míg botlik emez...
Gyilkosa hát nemez, ... újra: nemez!


David Peetz: Nyolcezer méteren

Nyolcezer méteren mindkét motor leáll,
Gépünk zuhanni kezd, sorsunk a rút halál,

Pilóták pánikban, minden utas reszket,
Hajadon lágy hangja töri meg a csendet,

Szép blúzát letépi, esdeklőn mondja ki:
Tegyen nővé hamar egy bátor valaki,

Feláll egy tettre kész a harmadik sorban,
Leveszi az ingét: Ezt vasald ki gyorsan!

(Bencze Imre fordítása)

Gyimóthy Gábor: Ami a Nyelvleckéből kimaradt

Ha az ember külföldön van
és ott nyelvet tanul,
előfordul, verseket ír
meggondolatlanul.

Így történt ez énvelem is,
majd huszonnégy éve,
hogy magyarul írtam verset,
olaszt félretéve.


Nőnapi köszöntő Bencze Imrétől

Bencze Imre fordításai:

Tad Lawson: Az Édenkertben

Édenkertben egyik éjjel
Ádám nem volt odahaza,
Éva várja harci kedvvel,
Hajnal felé tér csak haza

Épp az éji állatleltárt...
Kezdi Ádi magyarázni,
Ámde Évit ily szavaktól
Kezdi el a hideg rázni.

Ki az a nő? – kérdi Éva,
Ádám erre kacag nagyot,
Jól tudod, hogy rajtad kívül
Itt a kertben csak én vagyok.

Igazad van – mondja Évi,
S átöleli buzgón Ádit,
Ámde éjjel halkan fölkel,
S megszámolja – a bordáit.
************************************


Levél csupa h-val

Helgám!

Hazám határait hátrahagyva, három hétig Hegel, Heyne honában, Hannoverben, Hamburgban helyettesítettem hivatalos honoráriumért Hans Herbertet.

Hetedikén hétfőn hárman, Hédivel, Hugóval, (Holland házaspár) Hágából, Helsinkibe hajóztunk.
Hédi horgolt hímzett.
Hugó heverészett, hálóhelyére húzódott, hogy Horatiusnak hódoljon.
Hajósaink hevenyészett hálóval horoggal hitvány heringet halásztak.


Egy kezdő ügyvédet faggatnak:

- Szóval, maga ügyvéd. Van már valami ügye?
- Nincs.
- Szóval ügyetlen!
- Pontosabban, volt már egy...
- Akkor együgyű!
- ...de aztán elvették és másnak adták.
- Tehát ügyefogyott!

Bencze Imre újabb fordításai

Vidámkodás

Beh szeretnék magzat lenni,
Untnak sose látszanék,
Odabenn a zsinórommal,
Folyton folyvást játszanék.

Szülésznőknek réme lennék,
Vad bennem a törekvés,
Lubickolnék minden pózban:
Haránt-, fej- vagy farfekvés.


Bencze Imre: Szóval játszunk

Népünk fásult, borúlátó, híresztelik régóta,
Mi légyen a terápia? Délibábos szómóka.
Mókacsíra rejtőzködik minden szürke szavunkban,
Másítjuk a magánhangzót, máris újabb szavunk van.

Kis kertjében kerek kertész öntözi a tökindát,
Áll a mólón mélán Milán, málén nézi Melindát.

Falon csüngő csángó csengő csengő hangon csilingel,
Vandál Vendel vadul vádol, vidul s vedel Vilinkkel.

Bibircsókos kikiáltó kukucskáló babája,
Fifikás a fafaragó kakaskodó papája.

Keljfeljancsi, nebáncsvirág, tűrömolaj, fogdmegek,
Eszem-iszom, rúgdfel-hagydott, nagy mihaszna emberek.


A Kossuth Rádió Tettenért szavak című műsorában elhangzott Bencze Imre alábbi verse és fordítása

Bencze Imre: Fel – le

( Mi legyen a versem élén, nem nehéz a felelet,
az Olvasó hamar rájön, címe miért fel – le lett. )

Felütöm a szótáramat, leütik a fejemet,
Felírják a gyógyszeremet, leírom a nevedet.

Feloldoznak bűneimtől, leoldozom sarudat,
Felosztják a nyereséget, leosztják a lapokat.


 
 
belepes